Kalite Politikamız

Firma Faaliyetlerinde Temel İlkeler

 • Firmanın tüm faaliyetlerinde "Müşteri Memnuniyeti" nin esas olduğunu daima göz önünde tutmak.
 • Firmamızın sektöründeki saygınlığını sürdürmek ve ileri düzeye yükseltmek için sürekli çaba göstermek.
 • Bu amaçla Kalite Yönetim Sistemi' miz çerçevesinde şartlara uymak; kalite düzeyinin sürekli iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi çabası içinde olmak.

Tüm Çalışanların Katılımını Sağlamak

 • Kalite Politikamızın başarılı sonuçlar verebilmesi için firma bünyesinde yer alan tüm çalışanların, görev ve sorumluluklarının bilincinde ve kalite politikamızın ilkelerine inanmış bireyler olmalarını sağlamak.
 • Çalışanların kalite düzeyini yükseltici öneri ve eleştirilerini değerlendirmek ve kendilerini bu yönde teşvik etmek.
 • Tedarikçi seçiminde, öncelikle firmamızın kalite politikasına uyumlu olanları tercih etmek, denetim altında tutmak, katılım ve katkılarını istemek.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek

 • Sektörümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek.
 • Çalışma alanımızla ilgili bilimsel / teknik toplantılara aktif – pasif katkı ve katılımı teşvik etmek ve sağlamak.

Doğal Çevreyi Korumak

 • Gerek büro, gerekse arazi çalışmalarında, çevreye zarar verecek etkileri önleyecek / en aza indirecek önlemleri almak.
 • Aynı işlem için alternatif yöntemlerden, çevreyi koruyan yöntemleri tercih etmek.
 • Tüm çalışanların Doğal Çevreyi Koruma bilincine sahip bireyler olarak davranmalarını sağlamak.

İş Güvenliği ve Bireysel Sağlığa Özen Göstermek

 • Tüm çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve iş güvenliği talimatlarına sıkı sıkıya uyulmasını temin etmek.
 • Tüm çalışmaların sağlıklı bireyler olarak çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak.